Ruch planet. Prezentacja 4 maja 2009


Idee fizyki klasycznej 2004/2005

materiały pomocnicze do wykładu

Objaśnienia nt. metody obliczeń zastosowanych w tym arkuszu można znaleźć w pliku satelita.pdf (pliki takie można przeglądać po zainstalowaniu  bezpłatnego programu Adobe Reader albo w starszej wersji Adobe Acrobat Reader. Program jest dostępny na stronie internetowej http://www.adobe.com albo na płytach z programami dołączanych do najrozmaitszych czasopism.


 


 

gdzie znajduje się wiele interesujących ilustracji, portretów uczonych, cytatów itd: Historia fizyki - 2002-2003